Formål med almenundervisningen

Formålet med almenundervisningen er, at forberede eleverne til en ungdomsuddannelse ved at vedligeholde og styrke elevens faglige færdigheder. Dette gøres som et supplement til den afledte undervisning der foregår på værkstederne.

Vi har et rummeligt og anderkendende undervisningsmiljø, hvor vi arbejder ud fra elevernes individuelle læringsbehov.

Fokus på praksisnær undervisning

Alle skolens elever tilbydes individuel tilrettelagt undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk Vi tilstræber, at eleverne møder en praksisorienteret undervisning, som tager udgangspunkt i værkstedsforløbet. Vores undervisningslokaler er indrettet med fokus på individuelle læreringsstile og eleverne møder variation, alsidighed og bevægelse i vores undervisningstilbud.

I dansk og matematik tilbyder vi ved siden af den individuelt tilrettelagte undervisning, også undervisning der forbereder eleverne, så de kan bestå ”Den centralt stillede optagelsesprøve” som er adgangsgivende til erhvervsuddannelserne.