Formål

Skolen ønsker via vores rusmiddelpolitik, at medvirke til, at ingen er nødsaget til at stoppe forløbet på produktionsskolen som følge af et misbrug.

Vi tager ethvert misbrug alvorligt og ønsker, at støtte eleven ud af misbruget, og hvis muligt samtidig, at fastholde eleven i forløbet på produktionsskolen.

Politik

Vi har på Produktionsskolen Varde vedtaget følgende rusmiddelpolitik, som gælder for både elever og medarbejdere.

Alkohol

Det er ikke tilladt, at indtage alkohol i skoletiden eller på skolens område

Der kan ved særlige lejligheder dispenseres herfra.

Hash og andre ulovlige rusmidler

Det er på produktionsskolen, som i det øvrige samfund ikke tilladt at besidde, indtage eller handle med ulovlige stoffer.

Ludomani og kortspil

Det er ikke tilladt at spille om penge eller andre værdigenstande på skolen og heller ikke at benytte skolens computere for spil om penge/værdigenstande.

Generelt

Hvis der på skolen bliver identificeret et misbrug, eller en adfærd der tyder på et misbrug, vil den pågældende blive indkaldt til en ”bekymringssamtale” Her vil bekymringen blive afdækket, og der vil blive indgået aftale om, hvad der evt. kan iværksættes af hjælp. 

Hvis et misbrug/stort forbrug identificeres, og den pågældende ikke ønsker at indgå i dialog om problemet, kan der betyde, at vi må afbryde samarbejdet.

Underretning

Hvis der identificeres forhold, der giver grund til bekymring, følges de almindelige regler for underretningspligt:

http://www.socialstyrelsen.dk/unges-misbrug/love-og-regler/underretningspligt

Viden

Det er Produktionsskolen Vardes intention, at alle medarbejdere får mulighed får at tilegne sig en viden der gør det muligt, at kunne identificere misbrug, samt den adfærd dette medfører, og at kunne støtte op om den unges bestræbelser på, at komme ud af misbruget. Ligeledes vil der løbene blive afholdt arrangementer for eleverne, med misbrug som tema.