Produktionskolen Varde er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter,

der er godkendt af kommunalbestyrelsen i Varde Kommune. Skolen drives med udgangspunkt i lov om produktionsskoler.