Målgruppen er unge under 25 år uden en gennemført ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller som har afbrudt en ungdomsuddannelse.

Skolen skaber individuelle tilrettelagte forløb, som er en kombination mellem praktisk arbejde og undervisning.

Et produktionsskoleophold er ikke formelt kompetencegivende, men et vejlednings og afklaringsforløb, der kan bidrage til at udvikle de unges personlige, sociale og faglige kompetencer og styrke deres muligheder for fortsat uddannelse eller overgang til varig beskæftigelse.

Jf. Lov om produktionsskoler, if. lovbekendtgørelse nr. 456 ad 23. juni 2012 § 3a. (retsinformation.dk) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=141721