Hverdagen:

Du vælger dig ind på et af vore værksteder, hvor hverdagen bygger på praktisk arbejde og værkstedsundervisning.  Under hele dit ophold på Produktionsskolen vil du løbende være i dialog med såvel din værkstedslære, som din vejleder om, hvordan du kan komme videre i uddannelse eller arbejde efter opholdet.

Ud over fagundervisning på værkstederne tilbydes du undervisning i blandt andet dansk, engelsk, matematik og IT.

Det tilstræbes, at undervisningen i størst mulig omfang integreres i værkstederne, og kun i mindre omfang foregår i et ”klasselokale”.

Der vil under dit ophold på produktionsskolen, være mulighed for at komme i praktik i en virksomhed, ligesom der vil være mulighed for at komme i et kort forløb på en erhvervsskole (kombinationsforløb)