Vi skaber individuelle forløb, som styrker elevens selvværd, faglige og sociale kompetencer.

Det er vigtigt for os at eleven trives og føler sig tryg på skolen. Derved giver vi den enkelte unge et bedre

grundlag for valg af uddannelse eller arbejde og forbedrer mulighederne for at deltage i et demokratisk samfund.